Categories
ท่องเที่ยวไทย สถานที่ท่องเที่ยว เที่ยวไทย

วัดภูมินทร์ จังหวัดน่าน

วัดภูมินทร์ จังหวัดน่าน

วัดภูมินทร์ เป็นวัดเก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองน่าน เป็นวัดที่มีงานศิลปะจิตรกรรมฝาผนังงดงาม ตั้งอยู่ในตัวเมืองน่าน ถนนผากอง ตำบลเวียงใต้ เขต 1  ตรงข้ามกับศูนย์บริการนักท่องเที่ยวจังหวัดน่าน

วัดภูมินทร์ จังหวัดน่าน
วัดภูมินทร์ จังหวัดน่าน

วัดภูมินทร์ จังหวัดน่าน มีพระอุโบสถทรงจตุรมุข พระประธานจตุรพักตร์ มีฐานเป็นรูปปั้นนาคสะดุ้งขนาดใหญ่ มองดูคล้ายพระอุโบสถตั้งอยู่บนพระนาคราช ซึ่งกรมศิลปากรได้สันนิฐานว่าเป็นพระอุโบสถทรงจตุรมุขของวัดภูมินทร์นี้ เป็นแห่งแรกของประเทศไทย ภายในพระอุโบสถมีพระพุทธรูปขนาดใหญ่ 4 องค์ ประดิษฐานนั่งประทับหันพระพักตร์ของพระพุทธรูปแต่ละองค์หันออกสู่ทิศทั้งสี่ตรงตามช่องประตูทั้ง 4 ด้าน โดยมีพระเจดีย์สี่เหลี่ยมย่อมุมสิบสองอยู่ตรงกลาง

พระพุทธรูปในพระอุโบสถ วัดภูมินทร์
พระพุทธรูปในพระอุโบสถ วัดภูมินทร์ จังหวัดน่าน

ศิลปะจิตรกรรมฝาผนังที่วัดภูมินทร์ เชื่อกันว่าวาดไว้ในสมัยเจ้าอนันตวรฤทธิเดช เจ้าผู้ครองนครน่านในสมัยนั้น ในช่วงทำการบูรณะปฏิสังขรณ์วัด พระองค์ทรงให้ช่างศิลป์วาดเรื่องราววิถีชีวิต วัฒนธรรมประเพณี ความเป็นอยู่ และการแต่งกายของคนเมืองน่าน โดยถ่ายทอดผ่านลายพู่กันลงบนฝาผนังพระอุโบสถ ภาพจิตรกรรมฝาผนังที่เป็นที่ยอมรับว่าเป็นผลงานที่ปราณีต และเป็นภาพที่โดดเด่นประจำวัดภูมินทร์ เป็นภาพชายหญิงคู่หนึ่งกำลังกระซิบสนทนา และมีชื่อเสียงว่าเป็นภาพ กระซิบรักบันลือโลก

กระซิบรักบรรลือโลก
กระซิบรักบรรลือโลก ปู่ม่านย่าม่าน วัดภูมินทร์ จังหวัดน่าน

ดั่งบทกลอนบรรยายภาพ กระซิบรักบันลือโลก ของปู่ม่านย่าม่าน ดังนี้

กำฮักน้อง กูปี้จักเอาไว้ในน้ำ
ก็กลัวหนาว จักเอาไว้ปื้นอากาศกลางหาว
ก็กลัวหมอกเหมย ชอนดาวลงมาคะลุม
จักเอาไปใส่ในวังข่วงคุ้ม
ก็กลัวเจ้าจะปะใส่ แล้วลู่เอาไป
ก็เลยเอาไว้ในอกในใจ๋ ตัวจายปีนี้
จักหื้อมันไห้ อะฮิ อะฮิ ยามปี้นอนสะดุ้งตื่นเววา

แปลได้ความว่า ความรักของน้อง พี่จะเอาไว้ในน้ำก็กลัวหนาว จะเอาไว้อากาศกลางหาว ก็กลัวเมฆหมอกมาปกคลุม จะเอาไว้ในวังในคุ้ม ก็กลัวเจ้าเมืองมาเจอ แล้วจะเอาความรักไป เลยขอฝากเอาไว้ในอกในใจของพี่ จะให้มันร้องไห้รำพึงรำพัน (อะฮิ อะฮิ) ในยามพี่นอนสะดุ้งตื่น”

นอกจากนั้นยังมีภาพจิตรกรรมฝาผนังที่น่าสนใจอีกมากมาย

 

 

 

จิตรกรรมฝาผนังวัดภูมินทร์ จังหวัดน่าน
จิตรกรรมฝาผนังวัดภูมินทร์ จังหวัดน่าน
จิตรกรรมฝาผนังวัดภูมินทร์ จังหวัดน่าน
จิตรกรรมฝาผนังวัดภูมินทร์ จังหวัดน่าน
จิตรกรรมฝาผนังวัดภูมินทร์ จังหวัดน่าน
จิตรกรรมฝาผนังวัดภูมินทร์ จังหวัดน่าน
จิตรกรรมฝาผนังวัดภูมินทร์ จังหวัดน่าน
จิตรกรรมฝาผนังวัดภูมินทร์ จังหวัดน่าน

แผนที่วัดภูมินทร์

แผนที่วัดภูมินทร์ จังหวัดน่าน
แผนที่วัดภูมินทร์