Categories
ท่องเที่ยวลาว สถานที่ท่องเที่ยว เที่ยวลาว

วัดสีเมือง ประเทศลาว

วัดสีเมือง ประเทศลาว

วัดสีเมือง (วัดศรีเมือง) หรือวัดเจ้าแม่สีเมือง ตั้งอยู่ที่กำแพงนครหลวงเวียงจันทน์ ประเทศลาว เป็นวัดเก่าแก่ที่มีพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ที่ประชาชนชาวลาวให้ความเคารพนับถือเป็นอย่างมาก และยังเป็นที่ตั้งของเสาหลักเมืองประจำกำแพงนครหลวงเวียงจันทน์ ประเทศลาว เปิดให้เข้าทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.00 – 17.00 น.

วัดสีเมือง ประเทศลาว
วัดสีเมือง ประเทศลาว สถานที่ท่องเที่ยวเวียงจันทน์

หากใครที่มาเที่ยวประเทศลาว พลาดไม่ได้เลยที่จะต้องมาสักการะเจ้าแม่สีเมืองที่วัดสีเมืองแห่งนี้ เพียงบูชาดอกดาวเรืองและธูปเทียน และอธิฐานขอพรให้ได้ตามความประสงค์ ซึ่งประชาชนชาวลาวนิยมมาบนบานสานกล่าวที่วัดสีเมืองแห่งนี้ และมักจะสมหวังดั่งใจหมาย ยกเว้นเรื่องของความรักเท่านั้น

ขอพร วัดสีเมือง ประเทศลาว
ขอพร วัดสีเมือง ประเทศลาว
หินเสี่ยงทาย วัดสีเมือง
หินเสี่ยงทาย วัดสีเมือง ประเทศลาว
สถานที่ท่องเที่ยววัดสีเมือง ลาว
พระนาคปก วัดสีเมือง ประเทศลาว
ฤาษี วัดสีเมือง ประเทศลาว
ฤาษี วัดสีเมือง ประเทศลาว

แผนที่วัดสีเมือง ลาว

แผนที่วัดสีเมือง ลาว
แผนที่วัดสีเมือง ลาว