Categories
ท่องเที่ยวลาว สถานที่ท่องเที่ยว เที่ยวลาว

เที่ยวเวียงจันทน์ 2 วัน 1 คืน

การเดินทางไปเวียงจันทน์ด้วยตัวเอง

การเดินทางไปเที่ยวเวียงจันทน์ ประเทศลาว ด้วยตัวเอง จากจังหวัดอุดรธานีนั้น การเดินทางโดยรถโดยสารระหว่างประเทศจากจังหวัดอุดรธานีเป็นวิธีเดินทางที่สะดวกที่สุด สามารถซื้อตั๋วโดยสารและขึ้นรถได้ที่สถานีขนส่งอุดรธานี แห่งที่ 1 มีรถออกทุกชั่วโมง ตั้งแต่เวลา 08.00 – 18.00 น. ทั้งขาไปและขากลับ มีค่าโดยสาร 80 บาท ต้องซื้อตั๋วโดยสารด้วยตนเองและแสดงบัตรผ่านแดนหรือพาสปอร์ตทุกครั้ง และเมื่อเดินทางมาถึงสถานีปลายทางคือ สถานีขนส่งตลาดเช้า จะมีรถจัมโบ้ (คล้าย ๆ สกายแล็บบ้านเรา) คอยบริการไปส่งยังที่พักต่าง ๆ ซึ่งต้องต่อรองราคาค่าบริการให้ดีเสียก่อน เมื่อถึงที่พักและเก็บสัมภาระเรียบร้อยแล้วจึงเช่ารถจักรยานปั่นเที่ยวเมืองเวียงจันทน์

การเดินทางไปเวียงจันทน์
การเดินทางไปเวียงจันทน์ด้วยตัวเอง

ระหว่างการเดินทางไปเวียงจันทน์

  • เมื่อถึงด่านตรวจคนเข้าเมืองหนองคาย หากเป็นพาสปอร์ตสามารถขอเอกสาร ตม. 6 และกรอกข้อมูลต่าง ๆ ให้ครบถ้วน หากเป็นบัตรผ่านแดนก็สามารถต่อแถวเพื่อรับการตรวจเอกสารการผ่านแดน เมื่อทำการตรวจและประทับตราเอกสารเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เดินตรงไปเรื่อย ๆ จนถึงทางออกเพื่อขึ้นรถโดยสารคันเดิมที่นั่งมาจากอุดรธานีที่จอดรอรับอยู่ เพื่อขับพาเราข้ามสะพานมิตรภาพไทย-ลาว ไปยังด่านตรวจคนเข้าเมืองท่านาแล้ง สปป.ลาว
  • เมื่อถึงด่านตรวจคนเข้าเมืองท่านาแล้ง สปป.ลาว จะต้องซื้อบัตรผ่านแดนซึ่งเป็นค่าธรรมเนียมเข้าประเทศลาว เมื่อได้บัตรมาแล้วจึงไปต่อแถวรับการตรวจเอกสารผ่านแดน หากเป็นพาสปอร์ตต้องขอเอกสารบัตรแจ้งเข้าเมืองได้ที่ตู้ตรวจเอกสารผ่านแดนและกรอกข้อมูลต่าง ๆ ให้ครบถ้วน หากเป็นบัตรผ่านแดนจะต้องไปถ่ายสำเนาเอกสารเสียก่อน (ค่าสำเนา 5 บาท) เมื่อตรวจและประทับตราเอกสารเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เดินตรงไปเรื่อย ๆ แล้วก็ใช้บัตรผ่านแดนที่ซื้อมาเสียบใส่ตู้เพื่อผ่านทางและนำเอกสารให้ตำรวจลาวที่รออยู่ทางออกตรวจเช็คเอกสารเพื่อความเรียบร้อย จากนั้นก็ขึ้นรถโดยสารคันเดิมที่นั่งมาที่จอดรออยู่เพื่อเดินทางต่อไปยังสถานีขนส่งตลาดเช้าซึ่งเป็นสถานีปลายทางของรถโดยสารสายนี้
  • เมื่อถึงสถานีขนส่งตลาดเช้า จะมีคนขับรถโดยสารหรือจัมโบ้มาคอยถามเราว่าจะไปที่ไหนเยอะมาก ต้องต่อรองราคาให้ดีก่อนที่จะให้ไปส่งยังที่พัก ซึ่งที่พักใกล้ริมโขงเวียงจันทน์ จะมีร้านให้เช่ารถจักรยานและมอเตอร์ไซด์ หรือจะให้โรงแรมจัดหารถให้ก็ได้

ที่พักเวียงจันทน์ริมโขง

สถานที่ท่องเที่ยวในเวียงจันทน์

วัดองค์ตื้อ เป็นวัดเก่าแก่ของเวียงจันทน์ เป็นที่ประดิษฐานของ พระเจ้าองค์ตื้อ พระพุทธรูปขนาดใหญ่ที่สร้างโดยพระเจ้าไชยเชษฐาธิราช มีน้ำหนัก 1 ตื้อ หรือประมาณ 12,000 กิโลกรัม และเป็นที่ตั้งสถาบันการศึกษาพุทธศาสนาสำหรับพระภิกษุสงฆ์จากทั่วประเทศ [ แผนที่วัดองค์ตื้อ ]

วัดสีสะเกด เป็นวัดหลวงเก่าแก่ที่มีภาพเขียนลายผนัง มีการเจาะซุ้มเล็ก ๆ ในอุโบสถไว้สำหรับประดิษฐานพระพุทธรูปเงินและพระพุทธรูปดินเผาไว้มากมาย [ แผนที่วัดสีสะเกด ]

หอพระแก้ว สถานที่ที่เคยประดิษฐาน พระแก้วมรกต หรือ พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร ปัจจุบันเหลือเพียงพระแท่นที่ประดิษฐาน เพราะพระแก้วมรกตองค์ปัจจุบันได้รับการอัญเชิญไปประทับที่กรุงเทพมหานครในสมัยของสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี [ แผนที่หอพระแก้ว ]

วัดศรีเมือง เป็นสถานที่ตั้งของศาลเจ้าแม่ศรีเมือง และพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ ที่ชาวลาวให้ความเคารพนับถือกันเป็นอย่างมาก และนิยมบนบานเพื่อขอสิ่งที่ปรารถนา ซึ่งมักจะสมหวังดังปรารถนา ยกเว้นขอเรื่องความรักคู่ครองเท่านั้น [ แผนที่สีเมือง ]

สวนเจ้าอนุวงค์ สวนสาธารณะพักผ่อนหย่อนใจริมฝั่งโขง และเป็นสถานที่ออกกำลังกายของชาวเมืองเวียงจันทน์ [ แผนที่สวนเจ้าอนุวงศ์ ]

ตลาดมืดริมโขง แหล่งซื้อขายสินค้าพื้นเมืองและของฝากริมฝั่งโขง มีสินค้าให้เลือกชมและเลือกซื้อมากมายหลากหลายชนิด เปิดขายทุกวัน ตั้งแต่เวลา 18.00 – 22.00 น. [ แผนที่ตลาดมืดเวียงจันทน์ ]

อนุสาวรีย์ประตูชัย สถานที่พักผ่อนหย่อนใจและจุดถ่ายรูป สร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์แห่งชัยชนะที่หลุดพ้นจากการปกครองของฝรั่งเศส โดยสร้างเลียนแบบ ประตูชัยฝรั่งเศส แต่ยังคงลักษณะสถาปัตยกรรมที่มีเอกลักษณ์ของลาวปรากฏให้เห็นอย่างชัดเจน [ แผนที่ประตูชัย]

พระธาตุหลวงเวียงจันทน์ หรือ พระเจดีย์โลกะจุฬามณี พระธาตุคู่บ้านคู่เมืองเป็นศูนย์รวมใจของประชาชนชาวลาวทั่วประเทศ นับเป็นปูชนียสถานอันสำคัญยิ่งแห่งเวียงจันทน์ ตามตำนานกล่าวว่าพระธาตุหลวงมีประวัติการก่อสร้างนับพันปีเช่นเดียวกันพระธาตุพนมในประเทศไทย [ แผนที่พระธาตุหลวง]

ทริปเที่ยวเวียงจันทน์  2 วัน 1 คืน

วันแรก

07.30 น. ซื้อตั๋วและรอขึ้นรถโดยสารที่สถานีขนส่งจังหวัดอุดรธานี แห่งที่ 1

09.00 น. ดำเนินการตรวจเอกสาร ด่านตรวจคนเข้าเมือง หนองคาย และ ท่านาแล้ว ประเทศลาว

10.30 น. ถึงสถานีขนส่งตลาดเช้า ประเทศลาว และเหมารถจำโบ้ไปยังที่พัก

11.00 น. ถึงที่พักเก็บสัมภาระและเช่าจักรยานเพื่อปั่นเที่ยวเวียงจันทน์

12.00 น. เที่ยชมและสักการะ องค์ตื้อ ที่ วัดองค์ตื้อ และเลือกร้านอาหารสำหรับมื้อเที่ยง

13.00 น. เที่ยวชมและไหว้พระที่ วัดสีสะเกด

14.00 น. เที่ยวชม หอพระแก้ว

15.00 น. เที่ยวชมและไหว้พระขอพรที่ วัดศรีเมือง

17.00 น. เดินเล่นที่สวนสาธารณะอนุสาวรีย์เจ้าอนุวงศ์ ดูพระอาทิตย์ตกดิน และเลือกซื้อของฝากที่ตลาดมืดริมโขง

19.00 น. เลือกร้านอาหารสำหรับมื้อเย็นเพื่อนั่งชิวชมวิวริมฝั่งโขง

21.00 น. เข้าที่พัก

วันที่ 2

07.00 น. ตื่นเช้าเพื่อปั่นจักรยานชมวิวริมฝั่งโขง และเลือกร้านอาหารสำหรับมื้อเช้า

08.30 น. เที่ยวชม อนุสาวรีย์ประตูชัย

09.30 น. เที่ยวชมและนมัสการพระธาตุหลวงเวียงจันทน์

11.00 น. กลับถึงที่พักเพื่อเก็บสัมภาระเดินทางกลับ และติดต่อรถจัมโบ้ให้มารับไปส่งที่สถานีขนส่งตลาดเช้า

14.00 น. รถโดยสารประจำทางออกจากสถานีขนส่งตลาดเช้า ประเทศลาว

16.00 น. ถึงสถานีขนส่งจังหวัดอุดรธานี แห่งที่ 1 โดยสวัสดิภาพ