Categories
ท่องเที่ยวไทย สถานที่ท่องเที่ยว เที่ยวไทย

โปรแกรมท่องเที่ยวภูกระดึง

โปรแกรมเที่ยวภูกระดึง
เที่ยวภูกระดึง 1 คืน 2 วัน (เดิน 4-6 กม.)
วันแรก เดินทางขึ้นภูกระดึง ไหว้พระพุทธเมตตา ชมพระอาทิตย์ที่ผาหมากดูก
วันที่สอง ชมพระอาทิตย์ขึ้นที่ผานกแอ่น ไหว้พระที่ลานวัดรพระแก้ว เดินทางลงภูกระดึง

เที่ยวภูกระดึง 2 คืน 3 วัน (เดิน 44 กม.)
วันแรก เดินทางขึ้นภูกระดึง ไหว้พระพุทธเมตตา ชมพระอาทิตย์ที่ผาหมากดูก
วันที่ สอง ชมน้ำตกต่าง ๆ สระอโนดาต น้ำตกถ้ำสอเหนือ ชมพระอาทิตย์ตกที่ผาหล่มสักหรือชมน้ำตกต่าง ๆ สระแก้ว ผานาน้อย แล้วชมพระอาทิตย์ที่หล่มสัก เดินเรียบหน้าผากลับที่พัก
วันที่ สาม ชมพระอาทิตย์ขึ้นที่ผานกแอ่น ไหว้พระที่ลานวัดพระแก้ว เดินลงภูกระดึง

เที่ยวภูกระดึง 3 คืน 4 วัน (เดิน 52 กม.)
วันแรก เดินทางขึ้นภูกระดึง ไหว้พระพุทธเมตตา
วันที่ สอง ชมน้ำตกต่าง ๆ สระแก้ว ผานาน้อย ผาจำศีล ชมพระอาทิตย์ตกที่ผาหมากดูก เดินทางกลับ
วันที่ สาม ชมสระอโนดาต น้ำตกถ้ำสอเหนือ ชมพระอาทิตย์ตกที่ผาหล่มสัก เดินทางเรียบหน้าผากลับที่พัก
วันที่ 4 ชมพระอาทิตย์ขึ้นที่ผานกแอ่น ไหว้พระที่ลานวัดพระแก้ว เดินลงภูกระดึง

 *************************

โปรแกรมท่องเที่ยวภูกระดึง 4 วัน 3 คืน

วันแรก ขึ้นภูกระดึง ชมพระอาทิตย์ตกที่ผาหมากดูก
05:00 น. อรุณสวัสดิ์ยามเช้าที่ ผานกเค้า ทำภารกิจส่วนตัว เตรียมจัดของขึ้นภู โดยแยกส่วนที่จะแบกเอง และจ้างลูกหาบแบก
06:00 น. รับประทานอาหารเช้า และลงทะเบียนเพื่อขึ้นภูกระดึง
08.00 น. เดินขึ้นภูกระดึง ด้วยระยะทาง 5.5 กม. ลักษณะทางจะเป็นทางชันสลับทางราบ มีร้านค้าตลอดเส้นทาง เมื่อถึง หลังแป สิ้นสุดระยะความชัน เข้าสู่ที่ราบบนภูกระดึง และเดินเท้าต่อไปอีก 3.8 กม.
14:00 น. ติดต่อสัมภาระที่ศูนย์บริการวังกวาง พร้อมเก็บให้เรียบร้อย (อย่าลืมติดต่อเรื่องลูกหาบก่อนวันกลับ 1 วัน)
17.00 น. เดินทางไปผาหมากดูก ระยะทาง 2 กม. ใช้เวลาเดิน 40 นาที
18:00 น. ชมพระอาทิตย์ตก
18:30 น. เดินทางกลับที่พัก
19:00 น. รับประทานอาหาร พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่ สอง ดูพระอาทิตย์ขึ้นที่ผานกแอ่น เดินเที่ยว น้ำตกวังกวาง น้ำตกเพ็ญพบใหม่ น้ำตกโผนพบ น้ำตกถ้ำใหญ่ ดูใบเมเปิ้ล สระอโนดาต และชมพระอาทิตย์ตกที่ผาหล่มสัก
04:20 น. ตื่นเช้า ทำภารกิจส่วนตัว ให้เรียบร้อย เตรียมไฟฉาย เสื้อกันหนาว
04:50 น. รอเจ้าหน้าที่พาไปชมพระอาทิตย์ขึ้น ณ ผานกแอ่น ระยะทาง 2 กิโลเมตร
06:20 น. ชมพระอาทิตย์ขึ้น
06:40 น. เดินทางกลับ ผ่าน ลานวัดพระแก้ว นมัสการ พระแก้ว เพื่อความให้เป็นสิริมงคล แล้วกลับที่พัก
07:20 น. อาบน้ำ และรับประทานอาหารเช้า เตรียมน้ำดื่ม และเข้าห้องน้ำให้เรียบร้อย รวมถึง พลาสเตอร์ยา หมวก แว่นกันแดด ครีมกันแดด เสื้อกันหนาว ไฟฉาย และ กระดาษทิชชู่
08:30 น. มุ่งหน้าสู่ น้ำตกวังกวาง น้ำตกเพ็ญพบใหม่ จะใบเมเปิ้ล ที่เปลี่ยนเป็น สีแดง และตลอดระหว่างทางไป น้ำตกโผนพบ น้ำตกถ้ำใหญ่ น้ำตกถ้ำใหญ่
11:30 น. ถึงสระอโนดาต เที่ยวต่อ น้ำตกถ้ำสอเหนือ
13:20 น. ถึงผาหล่มสัก รับประทานอาหารเที่ยง ที่นี่มีเครื่องดื่ม อาหาร และห้องน้ำ
18:00 น. ชมพระอาทิตย์ตก
18:30 น. เดินทางกลับ ที่พัก ระยะทาง 8 กิโลเมตร ใช้เวลาเดิน 2 ชั่วโมง (ไม่อยากกลับดึกให้เดินทางกลับ 16:00 น. เพื่อมาดูพระอาทิตย์ตกที่ผาเหยียบเมฆ ก็สวยเช่นกัน)
21:00 น. ถึงที่พัก และพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่ สาม ดูพระอาทิตย์ขึ้นที่ผานกแอ่น เดินเที่ยว ลานพระศรีนครินทร์ ผาหมากดูก ผาจำศีล ผานาน้อย ผาเหยียบเมฆ ผาแดง และชมพระอาทิตย์ตกที่ผาหล่มสัก
04:20 น. ตื่นเช้า ทำภารกิจส่วนตัว ให้เรียบร้อย เตรียมไฟฉาย เสื้อกันหนาว
04:50 น. รอเจ้าหน้าที่พาไปชมพระอาทิตย์ขึ้น ณ ผานกแอ่น ระยะทาง 2 กิโลเมตร
06:20 น. ชมพระอาทิตย์ขึ้น
06:40 น. เดินทางกลับ ผ่าน ลานวัดพระแก้ว นมัสการ พระแก้ว เพื่อความให้เป็นสิริมงคล แล้วกลับที่พัก
07:20 น. อาบน้ำ และรับประทานอาหารเช้า เตรียมน้ำดื่ม และเข้าห้องน้ำให้เรียบร้อย รวมถึง พลาสเตอร์ยา หมวก แว่นกันแดด ครีมกันแดด เสื้อกันหนาว ไฟฉาย และ กระดาษทิชชู่
09:00 น. มุ่งหน้าสู่ ลานพระศรีนครินทร์ ผาหมากดูก ผาจำศีล ผานาน้อย ผาเหยียบเมฆ ผาแดง และชมพระอาทิตย์ตก ที่ ผาหล่มสัก ซึ่งเส้นทางที่นี้ มีเครื่องดื่มและอาหารขาย
09:30 น. ถึงลานพระศรีนครินทร์ นมัสการ พระพุทธเมตตา เพื่อความเป็นสิริมงคล
10:50 น. ถึงผาหมากดูก มีเครื่องดื่มและอาหารขาย แล้วเดินเที่ยว ผาจำศีล ผานาน้อย ผาเหยียบเมฆ ผาแดง
16:40 น. ถึงผาหล่มสัก ที่นี่มีเครื่องดื่ม อาหาร และห้องน้ำ
18:00 น. ชมพระอาทิตย์ตก
18:30 น. เดินทางกลับ ที่พัก ระยะทาง 8 กิโลเมตร ใช้เวลาเดิน 2 ชั่วโมง (ไม่อยากกลับดึกให้เดินทางกลับ 16:00 น. เพื่อมาดูพระอาทิตย์ตกที่ผาเหยียบเมฆ ก็สวยเช่นกัน)
21:00 น. ถึงที่พัก และพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่ สี่ ลงภูกระดึง เดินทางกลับ
06:00 น. ตื่นเช้า อาบน้ำ ทำภารกิจส่วนตัว ให้เรียบร้อย
06:30 น. เก็บสัมภาระให้เรียบร้อยแล้ว ติดต่อการจ้างหาบสัมภาระ ณ อาคารรับสัมภาระ
07:30 น. รับประทานอาหารเช้า และเดินทางลงจากภูกระดึง
12:30 น. รับประทานอาหารกลางวัน ทำภารกิจส่วนตัว และเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ