Categories
ท่องเที่ยวไทย สถานที่ท่องเที่ยว เที่ยวไทย

โรงหล่อพระบูรณะไทย (จ่าทวี) พิษณุโลก

โรงหล่อพระบูรณะไทย (จ่าทวี)

โรงหล่อพระบูรณะไทย (จ่าทวี) ตั้งอยู่ที่ ถนนวิสุทธิกษัตริย์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ก่อตั้งโดย จ่าสิบเอก ทวี บูรณเขตต์ เมื่อปี พ.ศ. 2511 ผู้บุกเบิกการหล่อพระพุทธรูปเป็นแห่งแรกของจังหวัดพิษณุโลก เปิดให้นักท่องเที่ยวและผู้สนใจได้เข้าศึกษาและชมขั้นตอนการหล่อพระพุทธรูป ตามวิธีช่างโบราณ ฟรี ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.00-17.00 น.

โรงหล่อพระบูรณะไทย(จ่าทวี)
โรงหล่อพระบูรณะไทย(จ่าทวี)

โรงหล่อพระบูรณะไทย มีการหล่อพระให้ชมได้อย่างใกล้ชิดจากเจ้าหน้าที่ในโรงหล่อพระ โดยขั้นตอนการสร้างพระพุทธรูป มีดังนี้

  • เทขึ้ผึ้งร้อนลงไปในแม่พิมพ์ แล้วจะได้เป็นพระพุทธรูปขี้ผึ้ง
  • จัดการตอกตะปูตามจุดต่าง ๆ หุ้มด้วยส่วนผสมปูนปลาสเตอร์ ทรายและน้ำ ใช้ลวดพันให้แน่น
  • หุ้มดินนอกและทำปากจอกนำไปเข้าเตาเผาเพื่อให้ขี้ผึ้งไหลออกให้หมด และจะเกิดช่องว่างในแม่พิมพ์
  • เทส่วนผสมของน้ำโลหะเข้าไปแทนขี้ผึ้ง
  • ทุบดินออกให้หมดจะได้พระพุทธรูปโลหะ จากนั้นนำมาขัดและตกแต่ง
  • โป๊วสีและใช้กระดาษทรายขัดให้เรียบจึงนำไปลงรักปิดทอง
  • เป็นอันเสร็็จ ก็จะได้พระพุทธรูปที่สวยงาม

นอกจากนี้ ภายในโรงหล่อพระบูรณะไทย ยังมีร้านเช่าบูชาพระพุทธรูปและพระเครื่องอยู่ด้านหน้าของโรงหล่อพระ และด้านในโรงหล่อพระก็มีร้านจำหน่ายของที่ระลึก เช่น พระบูชา เหรียญ กระดิ่ง และของประดับตกแต่งที่ทำด้วยทองเหลือง เป็นต้น

การหล่อพระ โรงหล่อพระบูรณะไทย(จ่าทวี)
โรงหล่อพระบูรณะไทย(จ่าทวี)
โรงหล่อพระบูรณะไทย(จ่าทวี)
วิธีการหล่อพระ โรงหล่อพระบูรณะไทย(จ่าทวี)
ร้านจำหน่ายสินค้า โรงหล่อพระบูรณะไทย(จ่าทวี)
ร้านจำหน่ายสินค้า โรงหล่อพระบูรณะไทย(จ่าทวี)

แผนที่โรงหล่อพระบูรณะไทย (จ่าทวี)

แผนที่โรงหล่อพระบูรณะไทย(จ่าทวี)
แผนที่โรงหล่อพระบูรณะไทย(จ่าทวี)