Categories
ท่องเที่ยวไทย สถานที่ท่องเที่ยว เที่ยวไทย

เกาะเหลายา ตราด

เกาะเหลายา เกาะเหลายา จังหวัดตราด ได้ชื่อว่า เพชรเม็ดงาม แห่งทะเลตะวันออก เนื่องจากเกาะเหลายาเป็นหมู่เกาะที่มีหาดทรายขาวยาวหลายร้อยเมตร น้ำทะเลใส และที่สำคัญมีแนวปะการังน้ำตื้นที่สวยงาม ร่มรื่นด้วยทิวมะพร้าวและต้นไม้น้อยใหญ่ จึงนับได้ว่าเป็นเกาะที่เหมาะแก่การพักผ่อนของผู้ที่ชื่นชอบความเงียบสงบเป็นส่วนตัว สามารถเล่นน้ำทะเล ดำน้ำชมปะการังน้ำตื้นและหมู่ปลาหลากหลายชนิด และสามารถตกปลาหมึกหรือตกปลาที่สะพานท่าเทียบเรือได้อีกด้วย การเดินทางไปเกาะเหลายา จะมีเรือของทางรีสอร์ทข้ามมารับที่ท่าเรือแหลมงอบไปเกาะเหลายา ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมงก็ถึงเกาะเหลายา บนเกาะเหลายามีรีสอร์ทเพียงแห่งเดียว คือ เหลายารีสอร์ท แต่เนื่องจากที่เหลายารีสอร์ท บนเกาะเหลายาแห่งนี้ จะต้องนำน้ำจืดมาจากเกาะช้างและต้องใช้เครื่องปั่นไฟฟ้าใช้บนเกาะ จึงเปิดรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวเป็นกรุ๊ปตั้งแต่ 30 คนขึ้นไปเท่านั้น จึงถือว่าบนเกาะเหลายาแห่งนี้ เป็นเกาะส่วนตัวสำหรับนักท่องเที่ยวแต่ละกรุ๊ปที่เหมาะสำหรับการพักผ่อน ปล่อยกายปล่อยใจฟังเสียงคลื่น พายเรือ เล่นน้ำและดำน้ำดูหมู่ปลาน้อยใหญ่ที่อาศัยอยู่ในแถบปะการังน้ำตื้น ในทริปกลุ่มเพื่อน ๆ หรือครอบครัวใหญ่ ๆ เป็นอย่างยิ่ง แผนที่เกาะเหลายา