Categories
ท่องเที่ยวไทย สถานที่ท่องเที่ยว เที่ยวไทย

สถานที่ท่องเที่ยวในเมืองโคราช

สถานที่ท่องเที่ยวในเมืองโคราช อำเภอเมืองนครราชสีมา หรือที่ชาวพื้นเมืองเรียกว่า โคราช เป็นเมืองเก่าแก่และมีประวัติที่น่าจดจำ ตามหลักฐานทางโบราณคดี มีอยู่ว่า ก่อนที่จะสร้างเมืองขึ้นในสถานที่ปัจจุบัน แต่เดิมมีเมืองโบราณอยู่ 2 เมือง อยู่ในเขตอำเภอสูงเนินในปัจจุบัน เป็นเมืองที่อยู่ทางฝั่งขวาและฝั่งซ้ายของลำตะคอง เมืองที่อยู่ฝั่งขวาชื่อเมืองเสมา ต่อมาได้ข้ามมาสร้างเมืองทางฝั่งซ้ายของลำตะคองมีชื่อเรียกว่า เมืองโคราช และทิ้งเมืองเสมาให้เป็นเมืองร้างในที่สุด ต่อมาสมเด็จพระนารายณ์มหาราชได้ทรงย้ายเมืองโคราชและเมืองเสมามาสร้างในที่ตั้งปัจจุบัน และตั้งชื่อใหม่ว่า เมืองนครราชสีมา เมืองที่สร้างขึ้นใหม่นี้เป็นเมืองหน้าด่าน มีคูล้อมรอบและมีประตูเมืองเพื่อป้องกันข้าศึก 4 ประตู  ทางทิศเหนือ เรียกว่า ประตูพลแสน หรือ ประตูน้ำ ทิศใต้ เรียกว่า ประตูไชยณรงค์ หรือ ประตูผี ทิศตะวันออก เรียกว่า ประตูพลล้าน ทิศตะวันตก เรียกว่า ประตูชุมพล นอกจากเมืองโคราชจะเป็นประตูสู่ภาคอีสานแล้วยังเป็นเมืองการค้าที่สำคัญของภาคอีสาน มีแหล่งช๊อปปิ้งและสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจมากมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในตัวเมืองโคราชมีการคมนาคมสาธารณะที่สะดวกสบาย เส้นทางการเดินรถสองแถวในเมืองโคราช สามารถใช้รถสองแถวเป็นพาหนะเดินทางท่องเที่ยวภายในตัวเมืองได้เป็นอย่างดี แถมยังมีราคาไม่แพงด้วย วันนี้จึงได้รวบรวมสถานที่ท่องเที่ยวในเมืองโคราชที่ไม่ควรพลาดมาให้ชม สวนสัตว์นครราชสีมา  แผนที่ สวนสัตว์นครราชสีมา หรือ ซาฟารีอีสาน เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตต้นแบบที่ได้รับการรับรองจากสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งอยู่บนพื้นที่ 555 […]