Categories
ท่องเที่ยวลาว สถานที่ท่องเที่ยว เที่ยวลาว

วัดสีเมือง ประเทศลาว

วัดสีเมือง ประเทศลาว วัดสีเมือง (วัดศรีเมือง) หรือวัดเจ้าแม่สีเมือง ตั้งอยู่ที่กำแพงนครหลวงเวียงจันทน์ ประเทศลาว เป็นวัดเก่าแก่ที่มีพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ที่ประชาชนชาวลาวให้ความเคารพนับถือเป็นอย่างมาก และยังเป็นที่ตั้งของเสาหลักเมืองประจำกำแพงนครหลวงเวียงจันทน์ ประเทศลาว เปิดให้เข้าทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.00 – 17.00 น. หากใครที่มาเที่ยวประเทศลาว พลาดไม่ได้เลยที่จะต้องมาสักการะเจ้าแม่สีเมืองที่วัดสีเมืองแห่งนี้ เพียงบูชาดอกดาวเรืองและธูปเทียน และอธิฐานขอพรให้ได้ตามความประสงค์ ซึ่งประชาชนชาวลาวนิยมมาบนบานสานกล่าวที่วัดสีเมืองแห่งนี้ และมักจะสมหวังดั่งใจหมาย ยกเว้นเรื่องของความรักเท่านั้น แผนที่วัดสีเมือง ลาว