Categories
ท่องเที่ยวไทย สถานที่ท่องเที่ยว เที่ยวไทย

โรงหล่อพระบูรณะไทย (จ่าทวี) พิษณุโลก

โรงหล่อพระบูรณะไทย (จ่าทวี) โรงหล่อพระบูรณะไทย (จ่าทวี) ตั้งอยู่ที่ ถนนวิสุทธิกษัตริย์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ก่อตั้งโดย จ่าสิบเอก ทวี บูรณเขตต์ เมื่อปี พ.ศ. 2511 ผู้บุกเบิกการหล่อพระพุทธรูปเป็นแห่งแรกของจังหวัดพิษณุโลก เปิดให้นักท่องเที่ยวและผู้สนใจได้เข้าศึกษาและชมขั้นตอนการหล่อพระพุทธรูป ตามวิธีช่างโบราณ ฟรี ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.00-17.00 น. โรงหล่อพระบูรณะไทย มีการหล่อพระให้ชมได้อย่างใกล้ชิดจากเจ้าหน้าที่ในโรงหล่อพระ โดยขั้นตอนการสร้างพระพุทธรูป มีดังนี้ เทขึ้ผึ้งร้อนลงไปในแม่พิมพ์ แล้วจะได้เป็นพระพุทธรูปขี้ผึ้ง จัดการตอกตะปูตามจุดต่าง ๆ หุ้มด้วยส่วนผสมปูนปลาสเตอร์ ทรายและน้ำ ใช้ลวดพันให้แน่น หุ้มดินนอกและทำปากจอกนำไปเข้าเตาเผาเพื่อให้ขี้ผึ้งไหลออกให้หมด และจะเกิดช่องว่างในแม่พิมพ์ เทส่วนผสมของน้ำโลหะเข้าไปแทนขี้ผึ้ง ทุบดินออกให้หมดจะได้พระพุทธรูปโลหะ จากนั้นนำมาขัดและตกแต่ง โป๊วสีและใช้กระดาษทรายขัดให้เรียบจึงนำไปลงรักปิดทอง เป็นอันเสร็็จ ก็จะได้พระพุทธรูปที่สวยงาม นอกจากนี้ ภายในโรงหล่อพระบูรณะไทย ยังมีร้านเช่าบูชาพระพุทธรูปและพระเครื่องอยู่ด้านหน้าของโรงหล่อพระ และด้านในโรงหล่อพระก็มีร้านจำหน่ายของที่ระลึก เช่น พระบูชา เหรียญ กระดิ่ง และของประดับตกแต่งที่ทำด้วยทองเหลือง เป็นต้น แผนที่โรงหล่อพระบูรณะไทย (จ่าทวี)