Categories
ท่องเที่ยวไทย สถานที่ท่องเที่ยว เที่ยวไทย

ควรรู้ก่อนไปภูกระดึง

ข้อควรรู้ก่อนไปภูกระดึง 1. อุทยานแห่งชาติภูกระดึงเปิดให้นักท่องเที่ยวขึ้นไปเที่ยวได้ตั้งแต่ 1 ตุลาคม ถึง 31 พฤษภาคม ของทุกปี 2. ปิดอุทยานให้ธรรมชาติฟื้นฟู ห้ามนักท่องเที่ยวขึ้นไปเที่ยวตั้งแต่ 1 มิถุนายน ถึง 30 กันยายน ของทุกปี 3. บริเวณป่าปิด น้ำตกขุนพอง เปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าไปเที่ยวชมได้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน เป็นต้นไป 4. เดินขึ้นภูกระดึงจนถึงศูนย์บริการวังกวาง ระยะทาง 9 กิโลเมตร ใช้เวลาประมาณ 4 – 6 ชั่วโมง 5. ภูกระดึงเปิดจำหน่ายตั๋วให้นักท่องเที่ยวตั้งแต่เวลา 7:00 – 13:30 น. เดินขึ้นไม่เกิน 14:00 น. หลังจากนี้ต้องรอในวันรุ่งขึ้น จึงควรไปถึงตอนเช้าตรู่จะดีที่สุด ตอนเที่ยงอาจไม่มีลูกหาบ แถมถึงที่พักตอนใกล้ค่ำอีกต่างหาก 6. บัตรติดสัมภาระ 5 บาท ค่าบริการลูกหาบ คิดเป็นน้ำหนักกิโลกรัมละ 30 […]