Categories
ท่องเที่ยวลาว สถานที่ท่องเที่ยว เที่ยวลาว

เที่ยวเวียงจันทน์ 2 วัน 1 คืน

การเดินทางไปเวียงจันทน์ด้วยตัวเอง การเดินทางไปเที่ยวเวียงจันทน์ ประเทศลาว ด้วยตัวเอง จากจังหวัดอุดรธานีนั้น การเดินทางโดยรถโดยสารระหว่างประเทศจากจังหวัดอุดรธานีเป็นวิธีเดินทางที่สะดวกที่สุด สามารถซื้อตั๋วโดยสารและขึ้นรถได้ที่สถานีขนส่งอุดรธานี แห่งที่ 1 มีรถออกทุกชั่วโมง ตั้งแต่เวลา 08.00 – 18.00 น. ทั้งขาไปและขากลับ มีค่าโดยสาร 80 บาท ต้องซื้อตั๋วโดยสารด้วยตนเองและแสดงบัตรผ่านแดนหรือพาสปอร์ตทุกครั้ง และเมื่อเดินทางมาถึงสถานีปลายทางคือ สถานีขนส่งตลาดเช้า จะมีรถจัมโบ้ (คล้าย ๆ สกายแล็บบ้านเรา) คอยบริการไปส่งยังที่พักต่าง ๆ ซึ่งต้องต่อรองราคาค่าบริการให้ดีเสียก่อน เมื่อถึงที่พักและเก็บสัมภาระเรียบร้อยแล้วจึงเช่ารถจักรยานปั่นเที่ยวเมืองเวียงจันทน์ ระหว่างการเดินทางไปเวียงจันทน์ เมื่อถึงด่านตรวจคนเข้าเมืองหนองคาย หากเป็นพาสปอร์ตสามารถขอเอกสาร ตม. 6 และกรอกข้อมูลต่าง ๆ ให้ครบถ้วน หากเป็นบัตรผ่านแดนก็สามารถต่อแถวเพื่อรับการตรวจเอกสารการผ่านแดน เมื่อทำการตรวจและประทับตราเอกสารเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เดินตรงไปเรื่อย ๆ จนถึงทางออกเพื่อขึ้นรถโดยสารคันเดิมที่นั่งมาจากอุดรธานีที่จอดรอรับอยู่ เพื่อขับพาเราข้ามสะพานมิตรภาพไทย-ลาว ไปยังด่านตรวจคนเข้าเมืองท่านาแล้ง สปป.ลาว เมื่อถึงด่านตรวจคนเข้าเมืองท่านาแล้ง สปป.ลาว จะต้องซื้อบัตรผ่านแดนซึ่งเป็นค่าธรรมเนียมเข้าประเทศลาว เมื่อได้บัตรมาแล้วจึงไปต่อแถวรับการตรวจเอกสารผ่านแดน หากเป็นพาสปอร์ตต้องขอเอกสารบัตรแจ้งเข้าเมืองได้ที่ตู้ตรวจเอกสารผ่านแดนและกรอกข้อมูลต่าง ๆ ให้ครบถ้วน หากเป็นบัตรผ่านแดนจะต้องไปถ่ายสำเนาเอกสารเสียก่อน (ค่าสำเนา 5 […]

Categories
ท่องเที่ยวลาว รีวิวทริปท่องเที่ยว เที่ยวลาว

เที่ยวหลวงพระบางทางน่าน แบบแบคแพค

แบคแพคเที่ยวลาว เที่ยวหลวงพระบางทางน่าน ผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองห้วยโก๋น แล้วล่องเรือไปหลวงพระบาง ซึ่งการท่องเที่ยวบาวครั้งนี้เริ่มต้นจาก อำเภอเด่นชัย หรือ อำเภอเมืองแพร่ หรือ อำเภอเมืองน่าน -> เมืองปากแบง -> แขวงหลวงพระบาง -> เมืองวังเวียง -> กำแพงนครหลวงเวียงจันทน์ เที่ยวหลวงพระบางทางน่าน เริ่มต้นการเดินทางที่ อำเภอเด่นชัย หรือ อำเภอเมืองแพร่ หรือ อำเภอเมืองน่าน ไปเมืองปากแบง แขวงอุดมไชย สปป.ลาว เดินทางด้วยรถโดยสารประจำทาง กรุงเทพ – น่าน เดินทางไป แพร่ หรือ น่าน แล้วต่อรถตู้โดยสาร เด่นชัย – น่าน – อ.เฉลิมพระเกียรติ (บ้านห้วยโก๋น) ไปเมืองปากแบง แขวงอุดมไชย สปป.ลาว ตารางการเดินรถของบริษัทสมบัติทัวร์ สาย กรุงเทพฯ – น่าน เส้นทางผ่าน แพร่ ร้องกวาง เวียงสา และ สาย กรุงเทพฯ […]